dKancelaria DLA PIPER

GLOBALNY ZASIĘG

DLA Piper jest globalną kancelarią prawną z biurami w ponad 30 krajach na obszarze obu Ameryk, w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie oraz na Bliskim Wschodzie, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą korzystać z naszych usług prawnych na całym świecie.

 

Kancelaria DLA Piper w Polsce świadczy najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki.

Utworzone w 2007 roku warszawskie biuro DLA Piper jest integralną częścią globalnej struktury kancelarii, która w pracy wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania z obszaru IT (Cloud Computing, sprzęt IT , oprogramowanie oraz aplikacje biznesowe).

 

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Prawników i doradców podatkowych DLA Piper wyróżnia doskonała znajomość zagadnień ekonomicznych oraz rozwiązań biznesowych. Kancelaria oferuje praktyczne doradztwo prawne, zapewniające klientom wymierne korzyści. Strategię rozwoju DLA Piper wyznacza potrzeba budowania silnych i trwałych relacji z klientami, ukierunkowana na świadczenie usług doradczych, tworzących biznesową wartość dodaną.

ZNAJOMOŚĆ SPECYFIKI RÓŻNYCH BRANŻ GOSPODARKI

Prawnicy i doradcy podatkowi stale pogłębiają wiedzę o specyfice branż gospodarki, w których klienci kancelarii prowadzą swoją działalność. Wyspecjalizowane zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych praktyk, dostarczają klientom prawnie efektywne rozwiązania biznesowe.

Więcej informacji o kancelarii na www.dlapiper.com.

 

Adres do korespondencji:

DLA Piper Wiater sp.k.
ul. I. L. Pereca 1
00-849 Warszawa
tel. +48 22 540 74 00
fax +48 22 540 74 74

 

 

Praktyki i staż w DLA PIPER!

W ciągu roku w DLA Piper organizowane są dwa płatne programy praktyk dla studentów IV i V roku oraz absolwentom wydziałów prawa. Wybierz ten, który Ci odpowiada!

Praktyki Letnie w DLA Piper adresowane są do osób, które nie mogą poświęcić czasu na praktyki podczas roku akademickiego. Wakacje (czerwiec-październik) to idealny czas na udział w miesięcznych praktykach w wybranym dziale prawnym. Od kwietnia prowadzony jest proces gromadzenia aplikacji i selekcji  do wszystkich praktyk.

Praktyka czyni mistrza! to projekt stażowy oferowany studentom i absolwentom wydziałów prawa, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe. Umożliwiamy odbycie 1‑3 miesięcznego stażu w okresie od października do maja. Aplikacje rozpatrywane są przez cały rok.

Idealny kandydat…

Największą szansę na możliwość współpracy mają osoby, które interesują się tematyką prawną związaną z działem, w którym chcą odbywać praktyki bądź staż. Ważna jest umiejętność logicznego myślenia i wyciągania prawidłowych wniosków. Liczy się także pozytywne nastawienie, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

Podczas współpracy oferujemy możliwość zweryfikowania wyobrażeń o pracy w globalnej kancelarii oraz wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktykanci zostają wdrożeni w funkcjonowanie kancelarii prawnej,  zaangażowani w prace zlecone przez prawników i doradców podatkowych. Staramy się zlecać zadania merytoryczne w zależności od doświadczenia i posiadanych kompetencji. Uwzględniamy zainteresowania zawodowe kandydatów – zachęcamy praktykantów do wyboru działu prawnego, z którym będą współpracować.

W DLA Piper wiemy, że czas studiów i aplikacji jest istotny dla podejmujących pierwsze kroki w karierze zawodowej, dlatego indywidualnie ustalamy harmonogram realizacji praktyk. Dbamy też o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Proponujemy cykl szkoleń wprowadzających oraz możliwość wzięcia udziału w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez DLA Piper.

Jak aplikować?

Wystarczy przesłać  CV, list motywacyjny (w języku angielskim) oraz oceny z toków studiów na adres praktyki@dlapiper.com (prosimy o wskazanie w tytule maila nazwy działu).

Niezbędne jest dołączenie klauzuli związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Proces rekrutacji został opisany w oddzielnym artykule, zapraszamy do zapoznania się z nim.

 

 

Jak do nas dołączyć?

W DLA Piper dużą wagę przypisujemy otwartej rozmowie. Podczas spotkania poznajemy kandydata, a kandydat firmę. Proces rekrutacji nie jest skomplikowany. Pierwszym etapem jest selekcja nadesłanych dokumentów aplikacyjnych. Na spotkanie zostają zaproszone osoby, których doświadczenie oraz umiejętności są spójne z aktualnymi potrzebami kancelarii.

 

Proces składa się z kolejnych etapów:

1

 

DLA Piper jest dynamicznie rozwijającą się kancelarią, dlatego warto przesyłać aplikacje spontanicznie.

 

Prosimy o wpisanie w tytule maila nazwy wybranego działu prawnego:

  • Prawo korporacyjne, w tym M&A, private equity, rynki kapitałowe;
  • Prawo podatkowe;
  • Rynki finansowe i projekty infrastrukturalne;
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe;
  • Doradztwo regulacyjne, w tym prawo energetyczne oraz farmaceutyczne;
  • Prawo pracy;
  • Własność intelektualna i technologie;
  • Prawo nieruchomości.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji udostępniliśmy dwa adresy e-mailowe:

  •  rekrutacja@dlapiper.com – dla osób z doświadczeniem oraz tych, które odpowiadają na konkretne ogłoszenie,
  • praktyki@dlapiper.com – dla osób z krótkim stażem lub bez doświadczenia, które chciałyby odbyć praktyki lub staż.

Prosimy o załączenie klauzuli związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Inicjatywy DLA Piper umożliwiające wzięcie udziału w płatnych praktykach i stażach:

23