Treść oferty

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Grunwald-Jeżyce Karol Rzetecki zaprasza do odbycia płatnej praktyki w jego kancelarii !

Wymagana dyspozycyjność praktykanta to 2 dni w tygodniu po 4 godziny.

Dominującą tematyką prawną zadań będzie prawo cywilne materialne i procesowe.

Do głównych zadań praktykanta będzie należała pomoc w bieżącej pracy kancelarii.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z aktualną klauzulą o ochronie  danych osobowych na adres akuc@komornik-rzetecki.pl.