kpmg2

KPMG – doradztwo podatkowe

KPMG Tax M. Michna sp.k. posiada biura w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach, w których zatrudnionych jest około 200 profesjonalistów, w tym około 100 licencjonowanych doradców podatkowych, radców prawnych i biegłych rewidentów.

Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom w bezpiecznym i efektywnym rozliczaniu podatków. Bronią interesów i reprezentują podatników w sporach z organami skarbowymi. Pomagają korzystać z krajowej i unijnej pomocy publicznej. Obsługujemy ponad 1000 klientów ze wszystkich sektorów gospodarki (m.in. nieruchomości, sprzedaż detaliczna, produkcja dóbr konsumpcyjnych, sektor farmaceutyczny, telekomunikacyjny, bankowo-finansowy). Pracując z nami będziesz doradzać przy największych transakcjach biznesowych w Polsce, będziesz ułatwiać inwestorom zagranicznym poruszanie się w polskiej rzeczywistości i współtworzyć najbardziej efektywne podatkowo koncepcje oraz strategie działań dla wielkich korporacji.

Zakres tematów, którymi zajmujemy się w codziennej pracy, obejmuje bankowo-finansowe zagadnienia podatkowe, podatek dochodowy od osób prawnych, opodatkowanie dochodów osobistych, VAT, międzynarodowe prawo podatkowe, cło i akcyzę, ceny transferowe, a także fuzje i przejęcia. W praktyce oznacza to cały szereg zagadnień, od opodatkowania sprzedaży, planowania podatkowego, likwidacji aktywów, restrukturyzacji spółek, po optymalne podatkowo programy emerytalne i programy motywacyjne dla pracowników. Nasi specjaliści dodatkowo reprezentują klientów na każdym etapie postępowania podatkowego i sądowego.

Rekrutacja

Studenci i absolwenci (praktyki i pierwsza praca)

Poszukujemy studentów ostatnich lat i absolwentów zainteresowanych pracą w branży doradczo-audytorskiej.

Etapy procesu rekrutacji:

Etap I: Przesłanie formularza aplikacyjnego (dostępny na stronie kariera.kpmg.pl) wypełnionego w języku angielskim na adres:   rekrutacja@kpmg.pl. Formularze aplikacyjne przyjmujemy przez cały rok.

Etap II: Testy kwalifikacyjne on-line: test z języka angielskiego

Etap III: testy predyspozycji (numeryczne i werbalne, kwestionariusz osobowości)

Etap IV: Rozmowa kwalifikacyjna

Większość praktyk trwa trzy miesiące, ale zdarzają się również dłuższe.

Rekrutacja osób z doświadczeniem zawodowym

Rekrutacja osób z doświadczeniem zawodowym jest prowadzona przez cały rok, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Zapraszamy do śledzenia aktualnych ofert pracy na stroniekariera.kpmg.pl.

Etapy procesu rekrutacyjnego są zróżnicowane w zależności od działu i stanowiska. Etap wspólny dla wszystkich kandydatów to przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim lub angielskim w odpowiedzi na ogłoszenie. Następnie wybrane osoby zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których sprawdzamy m.in. wiedzę merytoryczną, kompetencje i znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji o KPMG oraz aktualne oferty praktyk i pracy znajdują się na stroniekariera.kpmg.pl.

Tax'n'You to coroczny konkurs skierowany do studentów III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, III roku studiów licencjackich podejmujących edukację II stopnia, studentów studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów minionego roku akademickiego zainteresowanych tematyką podatkową, prawną oraz rachunkową.

W konkursie liczy się przede wszystkim praktyczna wiedza na temat zagadnień podatkowych, znajomość poszczególnych branż, wiedza na temat wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz umiejętność pracy w zespole.

Jeśli świat podatków nie jest Ci obcy, a praca w charakterze doradcy podatkowego to Twoja wymarzona ścieżka kariery, zgłoś się. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na rozpoczęcie kariery zawodowej w KPMG oraz na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje i test znajomości zagadnień podatkowych znajdziesz na stronie kariera.kpmg.pl orazkpmg.taxandyou.pl.

KPMG
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Tel. +4822 528 11 00
Faks +4822 528 10 09

kariera@kpmg.pl
www.kpmg.pl