5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed pójściem na staż

Pierwszy krok na ścieżce kariery, szansa na uzupełnienie wiedzy akademickiej umiejętnościami uzyskanymi w pracy przy realnych projektach biznesowych, możliwość nawiązania kontaktów, być może nawet znalezienia pracodawcy na dłużej – tak wyglądać mogą efekty programu stażu bądź praktyki. Mogą, ale nie muszą – staż skuteczny i wartościowy to efekt przemyślanej, odpowiedzialnej decyzji, u podstaw której leży wybór właściwej firmy. Co należy sprawdzić zanim zdecydujemy się na staż bądź praktykę?

Czy to na pewno to?

Staż powinien być praktycznym rozwinięciem edukacji akademickiej, jednak może stanowić również początek kariery zawodowej – dlatego zanim wybierzemy dany program warto sprawdzić, czy na pewno profil firmy i program stażu bądź praktyki odpowiadają naszym potrzebom. O wyborze programu nie powinna decydować moda, aktualne trendy czy wyłącznie warunki finansowe danego programu bądź prestiż firmy. Warto wiedzieć, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo, ale też jakie zadania przewidziane będą dla stażysty, na ile wpisują się one w nasze zainteresowania, czyli w jakim stopniu będą przydatne w dalszej nauce i działalności zawodowej. – Informacje o dostępnych u nas praktykach są starannie przygotowywane. Chcemy przekazać jak najwięcej informacji o działach, o projektach, w których młody człowiek będzie mógł pracować, a także o profilu kandydatów oraz zainteresowaniach, jakie są przez nas poszukiwane. Wszystkie te aspekty pomagają w konstruowaniu właściwych ofert, które mają zdecydowanie większą szansę dotrzeć do odpowiedniej grupy potencjalnych praktykantów – mówi Mariola Raudo, HR Business Partner z Nestlé.

Oficjalne kanały i poczta pantoflowa

Profil firmy i zakres jej działalności to sprawy łatwe do zweryfikowania, chociażby dzięki stronie internetowej. Zawsze warto jednak iść o krok dalej – media społecznościowe, portale zajmujące się pośrednictwem w szukaniu pracy – to świetne źródła zakulisowych informacji na temat atmosfery panującej w firmie, relacji między przełożonymi a pracownikami. Dobrze jest zwrócić uwagę na to, jak przedsiębiorstwo komunikuje się w Internecie, w jaki sposób prowadzone są działania na portalach społecznościowych, czyli obejrzeć „ludzką twarz” firmy. – Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia mediów społecznościowych w komunikacji, zwłaszcza z młodymi ludźmi, dlatego zdecydowaliśmy się na profil na Facebook poświęcony wyłącznie kwestii pracy w naszej firmie – „Grupa PZU Kariera” – mówi Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy z PZU.

Jak student ze studentem

Najlepszym źródłem informacji na temat firmy i stażu są osoby, które mają już tę współpracę za sobą, zwłaszcza, jeśli staż lub praktyka stały się podstawą zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Najbardziej wartościowa byłaby możliwość omówienia danego stażu z jego byłymi uczestnikami, warto jednak zwrócić też uwagę na ogólnopolskie badania opinii studentów. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami sprawdziło oczekiwania i uwagi studentów dotyczące staży i praktyk. Wyniki badań stanowią kompleksowy pakiet wskazówek dla wszystkich zainteresowanych współpracą z firmami: wyraźnie pokazują, na co warto zwrócić uwagę decydując się na staż, które jego aspekty są ważne z punktu widzenia studenta. Znamienne jest chociażby to, że dla 90 proc. ankietowanych najważniejszą cechą dobrego stażu jest możliwość udziału w realnych projektach i zmierzenia się z prawdziwymi wyzwaniami zawodowymi.

Staż, czyli…

Długość trwania stażu, zakres obowiązków, wiedza i umiejętności, które student nabędzie w wyniku współpracy z firmą, umowa oraz kwestie związane z wynagrodzeniem – wszystko to należy wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o udziale w programie edukacyjnym. Sprawą o największym znaczeniu jest aspekt edukacyjny stażu lub praktyki. – Kompleksowo zaplanowany dobry staż ma jasno zdefiniowane cele: konkretnie zadania, przy których pracować ma stażysta i określone umiejętności, które w ten sposób uzyska – mówi Piotr Palikowski, prezes PSZK.

Staż na medal

Rankingi, certyfikaty, tytuły przyznawane stażom i pracodawcom – to też jest sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Wyznacznikiem wartości stażu lub praktyki może być Znak Jakości przyznawany tym programom staży i praktyk, które spełniają normy zawarte w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Ramy regulują kwestie formalne związane z organizacją staży i praktyk wysokiej jakości – kładą nacisk na konieczność zawarcia umowy między firmą a stażystą, sugerują rozwiązanie zależności między długością współpracy a wynagrodzeniem, podkreślają znaczenie waloru edukacyjnego staży i praktyk, a także wskazują sposoby egzekwowania realizacji tego waloru. Programy spełniające postulaty zawarte w Ramach, po pozytywnym przejściu audytu, zyskują Znak Jakości – dla potencjalnych stażystów czytelny sygnał, że jest to program, którym warto się zainteresować.

Nie lekceważ stażu

Staż czy praktyka nie powinien być tylko pozycją do odhaczenia w indeksie czy wypełniaczem miejsca w CV. Udział w programie edukacyjnym może otworzyć drzwi kariery, stanowić przepustkę do pracy w danej firmie, dlatego ważne jest, by z rozmysłem podjąć decyzję o stażu czy praktyce.

Bez kategorii, Developement, News, Uncategorized