Program Certyfikacji Praktyk Prawniczych „Dobra Praktyka” to jedna z najnowszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Naukowego ELSA Poland.

Program Certyfikacji Praktyk Prawniczych skierowany jest do podmiotów świadczących usługi na rynku usług prawniczych oraz studentów i absolwentów kierunków prawniczych i wychodzi naprzeciw negatywnym trendom na rynku pracy, praktyk czy staży.

Partnerem Programu może zostać podmiot, który oferuje praktyki

  • płatne,
  • trwające nie krócej niż 30 dni,
  • dążące do zdobycia doświadczenia oraz nabycia praktycznych umiejętności, które student będzie mógł wykorzystać w przyszłej praktyce zawodowej,
  • odbywane na podstawie przewidzianych przez prawo stosunków prawnych.

Udział w Programie jest nieodpłatny i regulowany za pomocą porozumienia zawieranego między Fundacją Rozwoju Naukowego ELSA Poland a podmiotem oferującym praktykę.

Spełnienie kryteriów certyfikacji przez Partnera Programu aktualizuje jego uprawnienie do wykorzystywania przez określony czas znaku „Dobra Praktyka” w ofertach i ogłoszeniach pracy lub praktyk, ze szczególnym uwzględnienie ofert Partnera Programu na Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl, oraz materiałach promocyjnych i witrynach internetowych. 

Studenci zyskują pewność, że biorąc udział w praktykach organizowanych przez Partnera Programu będą mieli okazję do nabycia nowych oraz rozwinięcia posiadanych już  umiejętności, przydatnych w późniejszej karierze zawodowej. To również gwarancja satysfakcji z czasu spędzonego pod okiem doświadczonych praktyków prawa, dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas zajęć akademickich.

 

W celu nawiązania współpracy lub uzyskania odpowiedzi na nasuwające się pytania prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

 

Partnerzy Programu