Czym zajmuje się zespół?

Kancelaria KPMG Law to zespół kilkudziesięciu doświadczonych prawników. Prowadzimy obsługę transakcji zawieranych we wszystkich sektorach gospodarki przez polskich i zagranicznych inwestorów. Nasza interdyscyplinarna wiedza, oparta na zrozumieniu biznesowego tła projektów, połączona z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, pozwala nam kompleksowo wspierać naszych klientów.

W Praktyce Compliance i Dochodzeń Wewnętrznych:

 • zajmujemy się doradztwem prawnym i wprowadzamy w przedsiębiorstwach zasady i rozwiązania wewnętrze, które redukują ryzyko wystąpienia w firmie wszelkich nieprawidłowości
 • w przypadku naruszeń lub nadużyć prowadzimy dla klientów wewnętrzne dochodzenia i pomagamy w wyjaśnieniu ich okoliczności
 • wspieramy pokrzywdzonych przedsiębiorców i reprezentujemy ich w postępowaniach przygotowawczych i sądowych

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w projektach dotyczących dostosowania przedsiębiorców z różnych branż do obowiązków prawnych oraz wiążących wymagań regulatorów (organów nadzoru) – analizy pod kątem zagrożeń prawnych i ryzyka ich wystąpienia u klienta, opracowywanie wewnętrznych regulacji prawnych dla firmy itd.
 • Uczestnictwo we wprowadzaniu w firmach procedur antykorupcyjnych oraz systemów służących zapewnieniu zgodności z obowiązkami prawnymi i wymaganiami regulatorów (tzw. Compliance management systems).
 • Zaangażowanie w przygotowywanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Uczestnictwo w postępowaniach wyjaśniających i dochodzeniach wewnętrznych w sprawach podejrzeń naruszeń prawa lub nadużyć w firmie.
 • Przygotowywanie pism procesowych i pomoc w reprezentowaniu pokrzywdzonej firmy w postępowaniach przygotowawczych.
 • Udział w przygotowywaniu opinii prawnych, analiz, raportów i podsumowań w ramach realizowanych projektów.
 • Bieżąca pomoc w opracowywaniu oferty nowych usług Praktyki oraz innych działaniach marketingowych.

Oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia prawniczego.
 • Co najmniej rocznego doświadczenia w pracy prawnika, preferowane doświadczenie w zakresie procedury karnej i prawa gospodarczego (ewentualnie prawa bankowego, prawa pracy).
 • Umiejętności pracy z aktami prawnymi oraz ich interpretowania i zastosowania w praktyce.
 • Umiejętności analitycznego myślenia.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • Praktyka w zakresie pracy w komórce compliance.
 • Praktyka w zakresie wdrażania systemów whistleblowing.
 • Znajomość procesów i zasad zarządzania ryzykiem zgodności.
 • Znajomość regulacji dotyczących rynku finansowego (np. AML, MAD / MAR).
 • Znajomość i zdolność do pracy w innych językach obcych (szczególnie francuskim).

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku i udział w ciekawych interdyscyplinarnych projektach prawnych.
 • Możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami doradztwa gospodarczego KPMG przy różnorodnych projektach biznesowych.
 • Szeroki wybór szkoleń zintegrowanych w ramach platformy Degreed, m.in. szkolenia LinkedIn Learning.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, w tym m.in. ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport.
 • Wewnętrzny program rekomendacji – poleć znajomego i zdobądź bonus finansowy.

O KPMG Poland

Jesteśmy międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych. Od 1990 r.  świadczymy kompleksowe usługi z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG Kancelaria prawnicza D. Dobkowski.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 236 000 pracowników w 145 krajach. W Polsce jest nas blisko 2 000 osób, które pracują w biurach w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu. Wspólnie tworzymy #generationKPMG!