Czym zajmuje się zespół?

Zespół Financial Services Regulatory zajmuje się w głównej mierze doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych świadcząc usługi dotyczące zgodności z regulacjami na rynkach finansowych (Bazylea IV, CRR II/ CRD V, MiFID II/ MiFIR, EMIR, AML, PSD2, UCITS, AIFMD, krajowe akty prawne, itp.). Dodatkowo Zespół wspiera swoich klientów w obszarze rachunkowości instrumentów finansowych, rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting), wyceny instrumentów finansowych oraz migracji danych w systemach finansowych.

Twój zakres obowiązków:

 • udział w projektach doradczych dotyczących dostosowania instytucji finansowych (instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeń) do nowych wymogów ostrożnościowych, a także projektach dotyczących wspierania transformację finansową
 • opracowywanie pisemnych opinii, raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów
 • bieżące wsparcie Zespołu, w tym w opracowywaniu nowych produktów i usług – przygotowywanie ofert, prezentacji i innych materiałów dla klientów

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub statusu studenta IV lub V roku studiów (preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie)
 • wiedzy lub doświadczenia przynajmniej w jednym z poniższych obszarów:
  – zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz regulacji na tych rynkach (znajomość wybranych aktów prawnych: CRR II / CRD V, MiFID II / MiFIR, PSD II ustawa – Prawo bankowe, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o usługach płatniczych)
  – zasady funkcjonowania sektora bankowego oraz regulacji ostrożnościowych
  – otwarta bankowość (podstawowa znajomość zmian na rynku płatności zachodzących w Polsce, jak i w Europie będzie dodatkowym atutem)
  – przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawowa znajomość AML oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie dodatkowym atutem)
  – praktyczna znajomość procesów funkcjonujących w instytucjach finansowych / shared services center
  – zasady funkcjonowania nadzoru finansowego w Polsce
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem (w szczególności języka niemieckiego lub francuskiego)
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (zaawansowana znajomość MS Excel będzie dodatkowym atutem)
 • zaangażowania i gotowości do pracy wielozadaniowej
 • dyspozycyjności min. 4 dni tygodniowo
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w dowolnym z obszarów:
  – sektor finansowy: instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne, centra usług wspólnych
  – firmy audytorsko-doradcze
  – firmy z branży SSC
  – kancelarie prawne specjalizujące się w zakresie regulacji sektora finansowego oraz nowych technologii
  – administracja publiczna właściwa w sprawach rynku finansowego
  – udział w projektach migracyjnych / post-Brexit

Oferujemy:

 • praktyki w oparciu o umowę zlecenie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów
 • możliwość współpracy z doświadczonymi doradcami i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • możliwość wykorzystania i rozwoju kompetencji przydatnych w przyszłej pracy doradczej
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w ramach Zespołu Financial Services Regulatory na stanowisku Młodszego Konsultanta​

O KPMG Poland

Jesteśmy międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych. Od 1990 r.  świadczymy kompleksowe usługi z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG Kancelaria prawnicza D. Dobkowski.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 236 000 pracowników w 145 krajach. W Polsce jest nas blisko 2 000 osób, które pracują w biurach w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu. Wspólnie tworzymy #generationKPMG!