Treść oferty

W Polsce ponad 150 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Nasi klienci otrzymują najwyższej jakości ekspertyzę prawną dotyczącą także innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność biznesową, a także wsparcie międzynarodowych zespołów. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.

 

Rozpoczynamy rekrutację do Programu Letnich Praktyk CMS

 

PROGRAM LETNICH PRAKTYK

Rekrutacja do Programu składa się z 4 etapów:

  1. Nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim
  2. Test z języka angielskiego (z elementami Legal English)
  3. Test z wiedzy prawniczej (podstawowe zagadnienia z kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu pracy)
  4. Assessment center sprawdzający umiejętności interpersonalne niezbędne w codziennej pracy prawnika

 

W najbliższej rekrutacji przewidujemy praktyki dla 60 osób.

 

WYBÓR PRAKTYKI

CMS jest podzielona wewnętrznie na praktyki. Przy zgłoszeniu do programu zostaniecie poproszeni o wybranie tych, które są przez Was preferowane:

  • Energetyka i projekty infrastrukturalne (w tym prawo ochrony środowiska)
  • Transakcje i prawo spółek (w tym prawo podatkowe)
  • Postępowania sporne i arbitraż
  • Nieruchomości i budownictwo
  • Bankowość i finanse międzynarodowe
  • Prawo gospodarcze i zagadnienia regulacyjne (w tym prawo pracy, zamówienia publiczne, ochrona konkurencji oraz prawo własności intelektualnej i nowych technologii)

 

KOGO SZUKAMY

Do Programu Letnich Praktyk CMS mogą się zgłaszać studenci, co najmniej trzeciego roku studiów prawniczych oraz absolwenci, biegle władający językiem angielskim (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem). Poszukujemy osób ambitnych, które z pasją i zaangażowaniem podchodzą do realizowanych zadań, potrafią współpracować i dzielić się wiedzą, a przede wszystkim, pragnących rozwijać się intensywnie i inwestować w swoją przyszłość.

 

Zgłoszenie na praktyki zawierające CV oraz list motywacyjny w języku polskim prosimy przesłać do 31 marca 2018 r. na adres: rekrutacja@cms-cmno.com

 

Więcej informacji możecie znaleźć na naszej stronie na facebook’u:

https://www.facebook.com/CMSPolskaKariera/