#BACKINTIME, czyli pobyt na wyspie Archipelago w ramach programu praktyk letnich DLA Piper 2020

Autorką artykułu jest Anna Brzozowska, HR Manager | DLA Piper

Pobyt na wyspie Archipelago w ramach praktyk 2020 DLA Piper „Let the Law shine on you”

Któż w obecnych czasach, naznaczonych ograniczeniami pandemii, nie marzy o odpoczynku w ciepłych krajach. Niewielka wyspa, gdzieś na Morzu Arabskim, bajeczny lazur czystej wody, słońce, wiatr i piasek oraz chwila relaksu w luksusowych warunkach, skrojonych na miarę naszych potrzeb. Ten niewielki skrawek sztucznie usypanego archipelagu kusi różnorodnością fauny i flory, a przy tym oferuje szeroki wybór rezydencji w sercu miasta, oazy lub na samej plaży.

Gotowi na tę niesamowitą przygodę?

Jeśli chcecie dowiedzieć się co wydarzyło się na Archipelago zapraszamy do obejrzenia trailera https://www.youtube.com/watch?v=QFoNUrxspb4

Co wspólnego ma Archipelago z praktykami 2020 DLA Piper „Let the Law shine on you”?

Poza wyjątkowością, różnorodnością i możliwością szerokiego wyboru, osoby, które uczestniczyły w jednym i drugim, zgodnie twierdzą, że jest to okazja do rozwoju i wartościowego doświadczenia.

Praktyki 2020 w międzynarodowej kancelarii DLA Piper zostały dostosowane do wymogów sanitarnych, koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia uczestników letniego programu,  a więc większość wydarzeń realizowana była w formule online.  Studenci, którzy dołączali na miesiąc w okresie od lipca do października wzięli udział w różnych rozwojowych przedsięwzięciach, w tym również w nowatorskiej grze Archipelago Competence Game. Archipelago to symulacja, w której uczestnik wciela się w zarządcę nieruchomości na tym sztucznie usypanym tytułowym archipelagu. Jego zadaniem jest wynajem luksusowych rezydencji, bogatym klientom.

Klienci dzielą się na kilkanaście segmentów wyznaczanych przez ich profesję (modele/modelki, VIP, sportowcy), kraj pochodzenia (Andora, Gujana) oraz stan cywilny (single i ex-single).

Portfolio rezydencji, które ma w swojej ofercie gracz, jest zróżnicowane ze względu na ich lokalizację (plaże, miasta, oazy), wielkość (małe, średnie, duże) i czas wynajmu (2, 3 lub 4 tygodnie).

Preferencje klientów wobec różnych rodzajów rezydencji zależą od segmentu, do którego są przypisani. Przy czym w każdej rozgrywce jest to losowo wyznaczane.

Dzięki temu, że gra przenosi gracza do świata nieznanego, oderwanego od jego/jej codziennego doświadczenia, unikamy ryzyka, że pewne elementy tego świata mogłyby zostać zakwestionowane.

W grze gracz ma postawiony nie jeden, ale kilka celów do zrealizowania.

Zadaniem gracza jest natomiast uzyskanie możliwie dużej liczby punktów premii za wynajmowane rezydencje, zbudowanie odpowiedniego licznego portfela klientów i zadbanie o ich wysoki poziom satysfakcji.

Cele dla każdego gracza są takie same. Natomiast zmienne są parametry świata w każdej rozgrywce. A więc to, że w jednej rozgrywce modelki z Andory preferują duże oazy nie oznacza, że w innej rozgrywce będzie podobnie. Dzięki temu gra jest odporna na „nauczenie się grania w nią”.

A co mówią o grze studenci, którzy mieli okazję w nią grać?

„Archipelago to narzędzie, które pozwala zbadać własne kompetencje poprzez grę online. Po zakończeniu gry otrzymujemy szczegółowy raport dotyczący takich obszarów działania, jak definiowanie i osiąganie celów, myślenie systemowe, czy orientacja na klienta. Dodatkowo mamy okazję spotkać się na specjalnie dedykowanej sesji feedbackowej, podczas której dowiadujemy się, w jaki sposób możemy wykorzystać mocne strony oraz w jaki sposób rozwinąć te słabsze. Ponad godzinna rozmowa ze specjalistą daje nam możliwość dokładnego poznania mechanizmów własnego działania, zarówno w zakresie wykonywania zadań indywidualnych, jak i podczas pracy w zespole. Daje nam to szerszy obraz własnych kompetencji i pozwala na skuteczniejsze pokierowanie ścieżką kariery, dzięki uzyskaniu większej świadomości odnośnie własnych predyspozycji.” Karolina Kurkowska, Stażystka Rotacyjna DLA Piper.

„Archipelago Competence Game to doskonałe narzędzie umożliwiające rozwój uniwersalnych umiejętności, będących podstawą w budowaniu kariery zawodowej.

 Podczas gry, jako agent nieruchomości, podejmowałam różne decyzje – wynajmowałam luksusowe domy na wyspach, badałam satysfakcję klientów, jak też planowałam działania marketingowe. Jednocześnie system rejestrował moje zachowania, na podstawie których tworzył rzetelną informację dotyczącą posiadanych przeze mnie kompetencji. 

Po zakończeniu badania otrzymałam indywidualny raport, który miałam przyjemność omówić z psychologiem, coachem i ekspertem z obszaru HR – Anną Brzozowską. Podczas spotkania dowiedziałam się, jak radzę sobie z osiąganiem celów, pozyskiwaniem i analizą informacji oraz budowaniem relacji z klientami. Pozwoliło mi to zwiększyć samoświadomość, zdefiniować mocne i słabe strony, a także poznać obszary do rozwoju – co okazało się szczególnie przydatne w poprawie efektywności mojej pracy.

Diagnoza kompetencji za pomocą rozgrywki online łączy przyjemne z pożytecznym – gra oprócz emocjonującej rozrywki, mierzy kompetencje, odkrywa potencjał i umożliwia wydobycie najlepszej wersji nas samych”. Kinga Siemieniuk, Praktykantka letniej edycji Let the Law shine on you w DLA Piper.

 

Po co studenci prawa, na praktykach w kancelarii, grali w Archipelago?

W grze Archipelago Competence Game monitorowanych jest kilkadziesiąt wskaźników behawioralnych. Każda akcja, którą wykona gracz w grze jest skrupulatnie odnotowywana przez „silnik pomiarowy”. Dzięki temu, że gra ma aż 10 rund, gracze mają możliwość wykonania konkretnych akcji wielokrotnie. W toku badań kalibracyjnych zindentyfikowana została siła wpływu poszczególnych działań na pomiar określonych kompetencji. Są zachowania, które wiążą się z różnymi kompetencjami. Każda kompetencja mierzona w Competence Game jest wypadkową wielu różnych wskaźników behawioralnych odnotowywanych w trakcie gry.

Tym samym nowoczesne narzędzie do zbadania kompetencji praktykantów wykorzystano w trakcie praktyk, tym razem nie w celach rekrutacyjnych a rozwojowych. Studenci, którzy poza nieco zaskakującym zadaniem gry w Archipelago otrzymali możliwość uzyskania informacji zwrotnej i profesjonalnej analizy indywidualnych wyników poznali lepiej siebie, swoje mocne strony i obszary do dalszego rozwoju.

Gry symulacyjne mają wiele zalet, ale w kontekście diagnozy kompetencji kluczowa wydaje się być ich zdolność do generowania autentycznych zachowań u graczy. Ponieważ to zachowania są najlepszym predyktorem posiadania określonych kompetencji, jest ważne, żeby zadania w sytuacjach pomiarowych nie pozostawiały badanym zbyt wiele przestrzeni na autoprezentację.  Jest to możliwe tym bardziej, im poziom „zanurzenia” uczestnika badania w doświadczeniu jest głębszy. Stan ten, określany nieraz stanem „flow” i jest możliwy do osiągnięcia właśnie w grach. Został on opisany przez węgierskiego badacza Mikaila Csikszentmihalyi w słynnej już książce „Flow: The psychology of happiness”. W swoim modelu opisującym stan flow autor ów połączył dwa wymiary: trudność zadania i aktualny poziom kompetencji osoby mającej to zadanie wykonać i określił, jakie są warunki konieczne do zaistnienia stanu flow, który definiuje jako stan, w którym tracimy poczucie upływu czasu, pełne zanurzenie w zadanie.

Otóż stan ten pojawia się wtedy, gdy poziom trudności zadania jest nieznacznie wyższy niż nasz aktualny poziom kompetencji. Jeśli trudność jest zbyt duża, „wypadamy” z tego stanu, a pojawiać zaczynają się objawy zniechęcenia, przytłoczenia, czy w skrajnych przypadkach paniki (nie poradzę sobie). Natomiast jeśli poziom trudności jest zbyt niski, wtedy nie wchodzimy w stan flow, gdyż szybko zaczyna dominować uczucie znudzenia.

Dobre gry mają m.in. to do siebie, że poziom trudności zadań jest dobrze skalibrowany, dzięki czemu gracz ma cały czas poczucie, że niewiele mu brakuje, a gdy już osiągnie dany cel, zrealizuje dane zadanie, pojawiają się od razu kolejne, bardziej złożone cele.

O gradacji trudności piszą też badacze z Uniwersytetu Stanford, którzy w książce pt.: „Total engagement” opisali wyniki swoich zakrojonych na szeroką skalę badań graczy grających w tzw. gry MMORG (ang. Massively multiplayer online role-playing games). W toku swoich badań autorzy badania sprawdzali, co takiego sprawia, że setki tysięcy ludzi spędza po kilkadziesiąt godzin tygodniowo na graniu w gry online. Na podstawie badań określili  9 czynników, które występują w grach i wpływających pozytywnie na zaangażowanie u graczy (tzw.: total engagement).

Dzięki tym czynnikom, gry wzbudzają duże zaangażowanie i koncentrację graczy na realizacji celu . W  efekcie uczestnicy częściowo zapominają o autoprezentacji, stają się bardziej autentyczni, dzięki czemu wzrasta możliwość oceny ich rzeczywistych zachowań, które są wskaźnikami posiadanych kompetencji.

Z jakiego powodu DLA Piper oferuje takie doświadczenia studentom?

W pracy prawnika liczą się nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również umiejętności miękkie, które decydują o tempie rozwoju zawodowego, sukcesie i dalszej karierze. To dzięki umiejętnościom interpersonalnym, komunikacji i współpracy jesteśmy w stanie budować relacje zarówno wewnątrz firmy jak i z naszymi klientami, a dzięki umiejętnościom planowania i organizacji zarządzać efektywnie naszą pracą, a w przyszłości pracą też innych osób. Rola prawnika w kancelarii DLA Piper wykracza poza rolę czysto ekspercką, prawnicy wchodzą w rolę partnerów w biznesie dla klientów, ich doradców, którzy rozumieją wyzwania klientów i patrzą na nie z szerszej perspektywy. Właśnie dlatego DLA Piper oferuje różnorodne doświadczenia, takie jak opisane Archipelago, które pomagają dostrzec te obszary, których na co dzień nie widzimy, a które warto rozwijać, adresować poprzez szkolenia i/lub samodoskonalenie.

Dla Praktykanta