DLA Piper Giziński Kycia sp. k.
ul. Icchoka Lejba Pereca 1
00-849 Warszawa
T: +48 22 540 74 00
[email protected]
www.dlapiper.com
www.facebook.com/DLAPiperWarsaw

Aktualnie kancelaria DLA Piper prowadzi rekrutację do V edycji programu praktyk letnich „Summer of Law” – aplikuj pod poniższym linkiem

DLA Piper dla studentów

W trakcie roku akademickiego studenci prawa z całej Polski mogą wziąć udział w spotkaniach, wykładach oraz warsztatach współorganizowanych przez kancelarię z organizacjami studenckimi. Bierzemy także udział w licznych konferencjach, gdzie prawnicy chętnie dzielą się wiedzą i rozmawiają z młodymi adeptami prawa. Organizowane przez nas cykle spotkań można znaleźć pod hasłem DLA Piper Talent Class.

Przygotowujemy oraz współorganizujemy konkursy dla studentów prawa. Do naszych flagowych projektów należą Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego “Dla Energii” oraz Ogólnopolski Konkurs Prawa Własności Intelektualnej, Ochrony Danych Osobowych oraz Nowych Technologii ITelect (współorganizowany wraz z ELSA Poland).

Dla osób zainteresowanych współpracą z DLA Piper organizujemy programy rozwoju zawodowego. Do naszych kluczowych inicjatyw należą:

  • Program miesięcznych praktyk letnich DLA Piper– program miesięcznych, odpłatnych praktyk letnich organizowany raz w roku w okresie od lipca do września skierowany do studentów, którzy w 2024 roku ukończyli 3, 4 lub 5 rok prawa.
  • Program stażu rotacyjnego Ahead– 9-miesięczny program stażowy organizowany przez kancelarię po zakończeniu wakacji skierowany do uczestników programu miesięcznych praktyk letnich. Staż można odbywać w jednym zespole przez okres 9 miesięcy lub w 3 różnych zespołach po 3 miesiące w każdym z nich.
  • Program ambasadorski Lex Go– 12-miesięczny program ambasadorski skierowany do studentów wszystkich lat studiów. Ambasadorzy wspierają nas w promocji kancelarii na uczelniach i organizują wraz z nami wydarzenia. Najlepsi ambasadorzy otrzymują ofertę praktyk w kancelarii DLA Piper. Do programu ambasadorskiego mogą dołączyć studenci wszystkich lat prawa.

Pobierz materiały dotyczące rekrutacji i organizacji programów DLA Piper dla studentów prawa

V edycja programu praktyk letnich DLA Piper 2024 – Summer of Law

Program praktyk letnich kancelarii DLA Piper skierowany jest do studentów i studentek prawa, którzy w 2024 roku ukończą 3, 4 lub 5 rok prawa.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2 oraz mieć ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin prawa (prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo karne, prawo nieruchomości, prawo pracy, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne oraz postępowanie karne).

Mile widziane jest przez nas doświadczenie zawodowe, zarówno w branży prawniczej, jak i poza nią, w tym działalność w organizacjach studenckich. Nie są to dla nas jednak kryteria selekcyjne.

Niezwykle istotna jest dla nas umiejętność pracy w zespole oraz zdolności interpersonalne. Doceniamy chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, gotowość do podejmowania wyzwań, systematyczność, profesjonalizm oraz proaktywne podejście.

Podczas współpracy oferujemy możliwość zweryfikowania wyobrażeń o pracy w globalnej kancelarii prawnej oraz wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktykanci zostają wdrożeni w funkcjonowanie kancelarii, są angażowani w sprawy zlecone przez prawników, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych. Przede wszystkich zlecamy zadania merytoryczne w zależności od doświadczenia i posiadanych przez kandydatów kompetencji.

W DLA Piper wiemy, że czas studiów i aplikacji jest istotny dla osób podejmujących pierwsze kroki w karierze zawodowej. Wspieramy stażystów w ich rozwoju i edukacji. Oferujemy pracę z prawnikami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, a praca w zespołach prawniczych i interdyscyplinarnych uczy efektywnej współpracy i komunikacji, umiejętności planowania i radzenia sobie z wyzwaniami.

 

 

Proces rekrutacji do programu praktyk letnich

W DLA Piper dużą wagą przypisujemy otwartej rozmowie. Podczas spotkania chcemy poznać kandydata, zrozumieć jego motywację i potrzeby, ale równie ważne dla nas jest to, aby kandydat poznał nas i mógł zobaczyć, jakim miejscem pracy jest DLA Piper. Firma to ludzie, którzy ją współtworzą, dlatego w procesie biorą udział zarówno osoby z HR, jak i prawnicy. Proces rekrutacji nie jest skomplikowany i składa się z następujących etapów:

  • weryfikacja CV,
  • test sprawdzający wiedzę z podstawowych dziedzin prawa oraz znajomość języka angielskiego,
  • spotkanie rekrutacyjne tzw. Assessment Centre.

Program praktyk letnich jest ostatnim etapem rekrutacji do programu stażowego Ahead.

Materiały dla kandydatów

Bazując na doświadczeniach naszych kandydatów przygotowaliśmy dla Ciebie materiały informacyjne, z których dowiesz się więcej o działalności kancelarii DLA Piper w Polsce, a także znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania związane z programami oraz prowadzoną do nich rekrutacją. Jeżeli w materiałach nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

Pobierz materiały dotyczące rekrutacji i organizacji programów DLA Piper dla studentów prawa

DLA Piper Open Day – 24 kwietnia 2024

Zachęcamy także do udziału w DLA Piper Open Day, które odbędzie się zdalnie, 24 kwietnia 2024, w trakcie, którego udzielamy szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez nas rekrutacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na fanpage’u DLA Piper na facebooku:

www.facebook.com/DLAPiperWarsaw

oraz

#DLAPiperPoland na portalu LinkedIn.

 

DLA Piper w Polsce

DLA Piper jest globalną kancelarią prawną działającą w ponad 40 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, regionu Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, która świadczy usługi prawne i podatkowe na rzecz lokalnych i międzynarodowych klientów oraz instytucji.

Warszawskie biuro, utworzone w 2007 roku, jest integralną częścią globalnej praktyki prawniczej DLA Piper Spójna struktura organizacyjna pozwala na ciągłą wymianę know-how oraz płynną i efektywną komunikację wewnętrzną. Tym samym ułatwia realizację projektów transgranicznych. Nasi klienci cenią sobie naszą responsywność, przedsiębiorczość, zaangażowanie, innowacyjne podejście do klienta i etykę pracy.

Dysponując ponad 130 prawnikami i doradcami podatkowymi, możemy zapewnić międzynarodowym firmom, instytucjom finansowym, jak również lokalnym przedsiębiorstwom bezproblemową obsługę prawną i podatkową najwyższej jakości. W DLA Piper obsługujemy i doradzamy klientom z różnych branż. Niezależnie od skali i złożoności projektu, nasze rynkowe zapewni kompleksowe wsparcie.