DLA Piper Giziński Kycia sp. k.
ul. Icchoka Lejba Pereca 1
00-849 Warszawa
T: +48 22 540 74 00
[email protected]
www.dlapiper.com
www.facebook.com/DLAPiperWarsaw

Globalny zasięg

DLA Piper jest globalną kancelarią prawną działającą w ponad 40 krajach Europy, Bliskiego
Wschodu, regionu Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk.

DLA Piper w Polsce

DLA Piper jest jedną z największych globalnych kancelarii prawnych w Polsce, która
świadczy usługi prawne i podatkowe na rzecz lokalnych i międzynarodowych klientów oraz
instytucji.

Warszawskie biuro, utworzone w 2007 roku, jest integralną częścią globalnej praktyki
prawniczej DLA Piper działającej w Europie, obu Amerykach, w regionie Azji i Pacyfiku oraz
na Bliskim Wschodzie. Spójna struktura organizacyjna pozwala na ciągłą wymianę know-
how oraz płynną i efektywną komunikację wewnętrzną. Tym samym ułatwia realizację
projektów transgranicznych. Nasi klienci cenią sobie naszą responsywność,
przedsiębiorczość, zaangażowanie, innowacyjne podejście do klienta i etykę pracy.
Dysponując ponad 130 prawnikami i doradcami podatkowymi, możemy zapewnić
międzynarodowym firmom, instytucjom finansowym, jak również lokalnym przedsiębiorstwom
bezproblemową obsługę prawną i podatkową najwyższej jakości. W DLA Piper obsługujemy i
doradzamy klientom z różnych branż. Niezależnie od skali i złożoności projektu, nasze
podejście rynkowe zapewni kompleksowe wsparcie.

DLA Piper #DLAStudenta

W ciągu roku akademickiego studenci prawa z całej Polski mogą wziąć udział w spotkaniach,
wykładach oraz warsztatach współorganizowanych przez kancelarię z kołami naukowymi.
Bierzemy także udział w licznych konferencjach, gdzie prawnicy chętnie dzielą się wiedzą i
rozmawiają z młodymi adeptami prawa. Bierzemy także udział w przygotowaniu konkursu
Legal Triathlon, Lex Specialis oraz ITelect 2023. Do naszych najważniejszych projektów
należą:

Program miesięcznych praktyk letnich DLA Piper – program miesięcznych, odpłatnych
praktyk letnich organizowany raz w roku w okresie od lipca do września skierowany do
studentów co najmniej 3 roku prawa oraz absolwentów 2023.

Roczny program stażu rotacyjnego Ahead – 12-miesięczny program stażowy
organizowany przez kancelarię po zakończeniu wakacji skierowany do uczestników
programu miesięcznych praktyk letnich. Staż można odbywać w jednym zespole przez okres
roku lub w 4 różnych zespołach po 3 miesiące w każdym z nich.

Program ambasadorski Lex Go – 12-miesięczny program ambasadorski organizowany
przez kancelarię z początkiem listopada skierowany do studentów wszystkich lat studiów.
Ambasadorzy wspierają nas w promocji kancelarii na uczelniach i organizują wraz z nami
wydarzenia. Najlepsi ambasadorzy otrzymują ofertę praktyk w kancelarii DLA Piper.

IV edycja programu praktyk letnich DLA Piper 2023 – Take a chance on law

Program praktyk letnich kancelarii DLA Piper skierowany jest do studentów i studentek
prawa, którzy w 2023 roku ukończą co najmniej 3 rok prawa oraz tegorocznych absolwentów
i absolwentek. Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie min. B2
oraz mieć ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin prawa (prawo cywilne, prawo
karne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo handlowe, postępowanie cywilne
oraz postępowanie karne). Mile widziane jest przez nas doświadczenie zawodowe, zarówno
w branży prawniczej, jak i poza nią w tym działalność w organizacjach studenckich. Nie są to
dla nas jednak kryteria selekcyjne. Niezwykle istotna jest dla nas umiejętność pracy
w zespole oraz zdolności interpersonalne. Doceniamy chęć zdobywania wiedzy i nowych
doświadczeń, gotowość do podejmowania wyzwań, systematyczność, profesjonalizm
oraz proaktywne podejście.

Podczas współpracy oferujemy możliwość zweryfikowania wyobrażeń o pracy w globalnej
kancelarii prawnej oraz wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Praktykanci zostają
wdrożeni w funkcjonowanie kancelarii, są angażowani w sprawy zlecone przez prawników,
doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych. Przede wszystkich zlecamy zadania
merytoryczne w zależności od doświadczenia i posiadanych przez kandydatów kompetencji.

W DLA Piper wiemy, że czas studiów i aplikacji jest istotny dla osób podejmujących pierwsze
kroki w karierze zawodowej. Wspieramy stażystów w ich rozwoju i edukacji. Oferujemy pracę
z prawnikami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, a praca w zespołach prawniczych
i interdyscyplinarnych uczy efektywnej współpracy i komunikacji, umiejętności planowania
i radzenia sobie z wyzwaniami.

Proces rekrutacji do programu praktyk letnich

W DLA Piper dużą wagą przypisujemy otwartej rozmowie. Podczas spotkania chcemy
poznać kandydata, zrozumieć jego motywację i potrzeby, ale równie ważne dla nas jest to,
aby kandydat poznał nas i mógł zobaczyć, jakim miejscem pracy jest DLA Piper. Firma
to ludzie, którzy ją współtworzą, dlatego w procesie biorą udział zarówno osoby z HR, jak
i prawnicy. Proces rekrutacji nie jest skomplikowany i składa się z następujących etapów:
konkurs CV, test weryfikujący wiedzę oraz Assessment Centre. Program praktyk letnich
jest ostatnim etapem rekrutacji do rocznego programu stażowego Ahead.

Materiały dla kandydatów

Bazując na doświadczeniach naszych kandydatów przygotowaliśmy dla Państwa materiały
informacyjne, z którym dowiecie się więcej o działalności kancelarii DLA Piper w Polsce,
a także znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania związane
z programami oraz prowadzoną do nich rekrutacją. Jeżeli w materiałach nie znajdziecie
Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem:
[email protected].

Materiały do pobrania

DLA Piper Open Day – 17 KWIETNIA 2023

Zachęcamy także do udziału w DLA Piper Open Day, które odbędzie się 17 kwietnia 2023
roku, w trakcie którego udzielamy szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez nas
rekrutacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo na fanpage’u DLA Piper na facebooku: DLA
Piper Warsaw Graduates & Careers | Facebook.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, śledź DLA Piper na
Facebooku: https://www.facebook.com/DLAPiperWarsaw

oraz
#DLAPiperPoland na portalu LinkedIn.