Jak wygląda praca młodego prawnika w kancelarii Rymarz Zdort Maruta

Zdecydowana większość młodych prawników pracujących w Rymarz Zdort Maruta swoją przygodę z naszą kancelarią rozpoczęła od wakacyjnych praktyk studenckich. Co do zasady, program praktyk letnich to także sposób na dołączenie do stałego zespołu kancelarii. Podczas praktyk studenci mają możliwość spróbować swoich sił we wszystkich obszarach prawa, będących specjalnością kancelarii, od prawa korporacyjnego, M&A, przez rynki kapitałowe, regulacje instytucji finansowych, nieruchomości, podatki, proces, własność intelektualną i video games. Praktyki są prowadzone w okresie od początku czerwca do końca września. Chociaż wyjątkowo zdarza się, że studenci odbywają praktyki jeszcze w październiku.

Jak wyglądają takie praktyki? Każdy student pracuje pod opieką jednego lub dwóch opiekunów merytorycznych, którymi są partnerzy, counsele lub starsi prawnicy. Opiekunowie zlecają zadania, przekazują feedback i stanowią główny punkt kontaktu dla praktykanta. Ważną rolą opiekuna jest zapewnienie, aby student dobrze czuł się w organizacji, a także dzielenie się doświadczeniem i sugestiami związanymi z karierą prawnika. Do zakresu zadań praktykantów należy między innymi (w zależności od działu, w którym pracują): przygotowanie legal research’y, analiza zagadnień prawnych pojawiających się w bieżącej pracy prawników, pomoc w przygotowaniu pierwszych wersji umów

Największą wartością dodaną wakacyjnych praktyk są uwagi oraz wskazówki przekazywane przez mentorów. To dzięki nim wiemy, co robimy w naszej pracy dobrze, a co możemy jeszcze poprawić. Dodatkowo, to co mi się najbardziej podobało, to fakt, że praktykant jest traktowany jako część całego działu oraz zespołów pracujących nad konkretnym projektem. Nierzadko praktykantów zaprasza się do „wdzwonienia się” na wideokonferencje z klientami, aby wiedzieli co się dzieje na projekcie oraz, aby mogli zobaczyć jak powinien wyglądać kontakt z klientem.

To może być onieśmielające, ale zarazem bywa bardzo satysfakcjonujące. Praktykanci biorą też udział w spotkaniach zespołu, w których mogą przedstawić swoje propozycje argumentacji, czy rozwiązania danego problemu prawnego. To wszystko sprawia, że praktykant ma świadomość nad czym pracuje i jego rola nie sprowadza się wyłącznie do przygotowywania „abstrakcyjnych” research’y w oderwaniu od tła projektu.

Co roku wyróżniający się praktykanci biorący udział w Programie Praktyk Letnich dostają szansę na nawiązanie stałej współpracy z kancelarią. Najważniejsze pytanie więc brzmi – czym cechuje się wyróżniający się praktykant? Większość pytanych pewnie odpowiedziałaby, że dobrze wywiązuje się ze zleconych mu zadań. Oczywiście, po części jest to prawda – prawnicy cenią sobie studentów, którzy powierzone im zadania wykonują poprawnie i dokładnie, wykazują się zaangażowaniem i estetyką przygotowując dokumenty. Jednak w mojej ocenie nie wystarczy to, aby w kancelarii „zostać na dłużej”. U nas w kancelarii dużą uwagę zwraca się na umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętność pracy w zespole czy też umiejętność jasnego i zrozumiałego komunikowania się. Bardzo istotna również jest pro-aktywność (którą można rozumieć jako samodzielne poszukiwanie nowych zadań w miejscu pracy), ambicja, terminowość oraz poczucie odpowiedzialności za zlecone zadanie czy też projekt, w który jest się zaangażowanym. Wreszcie, nie bez znaczenia pozostaje kultura osobista oraz umiejętność nawiązania koleżeńskich relacji z członkami zespołu. Jak widać – pod uwagę brane jest naprawdę dużo czynników. Jeśli jednak miałbym udzielić praktycznej rady w związku z powyższym, powiedziałbym, że najważniejsze jest po prostu być sobą.

Praktykanci, którzy dostaną propozycję dalszej współpracy po praktykach wakacyjnych, rozpoczynają 3-miesięczny okres próbny. Nadal pracują ze swoimi opiekunami merytorycznymi, a także innymi prawnikami z działu, jednak w charakterze paralegal’a. Z czym to się wiąże? Przede wszystkim, z bardziej odpowiedzialnymi zadaniami. Przykładowo, w dziale procesowym może to być już przygotowywanie projektów większych i merytorycznych (tj. zawierających argumentację w sprawie) pism procesowych. W dziale transakcyjnym natomiast może to być przygotowywanie w całości projektów konkretnych dokumentów transakcyjnych.

Studentom, którzy w trakcie wspomnianego 3-miesięcznego okresu próbnego dalej dobrze wywiązują się ze swoich nowych obowiązków, może zostać zaproponowana współpraca na czas nieokreślony. Co istotne, aby taką współpracę nawiązać, nie trzeba mieć ukończonych studiów. Współpraca na stałe wiąże się nie tylko ze zwiększeniem zakresu obowiązków, w które wchodzić będzie już także indywidualny kontakt z klientami w kwestiach technicznych i organizacyjnych, ale również z dodatkowymi benefitami pozapłacowymi. Studenci pracujący u nas na podstawie umowy na czas nieokreślny mogą liczyć na dodatkowo płatne dni na pisanie pracy magisterskiej, określony budżet roczny na udział w szkoleniach i konferencjach, objęcie prywatną opieką medyczną (Medicover) czy też możliwość korzystania z usług fizjoterapeuty w biurze. Po obronie pracy magisterskiej absolwentom przysługuje dodatkowe dwa tygodnie płatnego okresu na przygotowanie do egzaminu wstępnego na aplikację. Aplikanci korzystają z wolnych dni na naukę do egzaminów i sprawdzianów w trakcie aplikacji, a także pokrycie w całości opłaty za aplikację przez kancelarię.

 

Jakub Bogucki

Associate

Dla Praktykanta