To ogłoszenie wygasło. Przestanie się ono wyświetlać za 28 dni.
Wróć do wyszukiwania aktualnych ogłoszeń klikając tutaj.

Poziom stanowiska : Paralegal

Wynagrodzenie: od 4.000 do 5.600 PLN

Wymiar współpracy: min. 32 godzin / tydzień

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Okres próbny: 1 miesiąc

 

OFERUJEMY: 

 • Dobre wynagrodzenie (wysokość do ustalenia z uwzględnieniem m.in. Twojego doświadczenia,
  dostępności czasowej w tygodniu, rodzaju umowy itd.)
 • Miesięczną premię uznaniową (wysokość do ustalenia; premia nie przysługuje w okresie
  próbnym)
 • Life-work balance (zależy nam na tym, aby członkowie zespołu byli wypoczęci i kreatywni)
 • Praca hybrydowa lub zdalna (do ustalenia; w okresie próbnym praca hybrydowa lub stacjonarna)
 • Ciekawe i innowacyjne projekty międzynarodowe e-commerce dla klientów z sektora nowych technologii (w tym: blockchain, kryptowaluty)
 • Przyjazną atmosferę (dbamy o wzajemny szacunek w zespole)
 • Prostą i uczciwą komunikację (szczerze rozmawiamy o sprawach zawodowych)

 

NASZE WYMAGANIA: 

Must have

 • Jesteś na 4. lub 5. roku studiów prawniczych
 • Masz m.in. 3 miesiące doświadczenia na praktykach w kancelarii prawnej
 • Znasz język angielski na poziomie B2/C1
 • Potrafisz realizować zlecone zadania w uzgodnionym czasie
 • Jesteś dokładny / dokładna w swojej pracy
 • Jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania
 • Umiesz komunikować się prosto i w jasny sposób

Nice to have

 • Certyfikat językowy (np. Legal English)
 • Doświadczenie w kołach naukowych lub organizacjach studenckich w obszarze nowych technologii
 • Praca magisterska w obszarze nowych technologii

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Pomoc w analizie i przygotowywaniu dokumentów prawnych (umowy, regulaminy, polityki,
  procedury itd.)
 • Bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla zespołu oraz prawników kancelarii (w tym
  legal research)

Etapy rekrutacji

1. Aplikacja online
2. Rozmowa rekrutacyjna (online albo stacjonarnie)
3. Zadanie rekrutacyjne (max. 1 godzina)

 

Aby aplikować, prześlij swoje CV na adres: [email protected]

Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z sekcją KLAUZULA RODO poniżej. Możesz wycofać zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat wykorzystywania Twoich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”).

Administrator i dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest 3DOTS Law Zabłocka Jagielska Wąż sp. k. z siedzibą w Warszawie („3DOTS”, „my”, „nasze”, „nas” itd.). Możesz kontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Chmielna 21/03, 00-021 Warszawa.

Źródła danych
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie (np. w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego oraz dane uzyskane w procesie rekrutacji). Możemy także pozyskiwać Twoje dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry adwokatów i radców prawnych, rejestry przedsiębiorców lub portale o charakterze zawodowym (np. LinkedIn).

Kategorie danych
Przetwarzamy następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (e-mail lub telefon), wizerunek (jeśli prześlesz CV ze zdjęciem), wykształcenie, historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, status zawodowy (np. status adwokata lub radcy prawnego), termin rozpoczęcia pracy lub współpracy, wynagrodzenie, treść i wyniki rozmów rekrutacyjnych oraz testów kompetencyjnych, dane dostępne publicznie (np. w rejestrach przedsiębiorców), dane udostępniane przez Ciebie na portalach o charakterze zawodowym (np. LinkedIn). Co do zasady nie przetwarzamy ani nie zbieramy szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO. Jeśli otrzymamy takie dane od Ciebie, poprosimy Cię o wyjaśnienie i następnie będziemy przetwarzać je na podstawie Twojej wyraźnej zgody albo je usuniemy.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
· przeprowadzenie rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy (dotyczy ogłoszeń z możliwością zatrudnienia w stosunku pracy) – na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji naszych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędności przetwarzania do zawarcia umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
· przeprowadzenie rekrutacji na podstawie umowy cywilnej (dotyczy ogłoszeń z możliwością zatrudnienia B2B lub na podstawie umowy cywilnej) – na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
· przeprowadzenie przyszłych rekrutacji na stanowiska we 3DOTS, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
· ustalenie roszczeń, obrona roszczeń lub dochodzenie roszczeń – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na ochronie naszych interesów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach rekrutacji możemy przetwarzać następujące dane osobowe:
· dane dostępne publicznie (np. w rejestrach przedsiębiorców), dane udostępniane przez Ciebie na portalach o charakterze zawodowym (np. LinkedIn) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na weryfikacji Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
· wizerunek (np. Twoje zdjęcie w CV) – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe co do zasady przez okres procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od rozpoczęcia rekrutacji, przy czym:
· dane wykorzystywane w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowiska we 3DOTS, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom – będziemy przechowywać przez 1 rok od dnia, w którym wyrazisz zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych;
· dane wykorzystywane w celu ustalenia roszczeń, obrony roszczeń lub dochodzenia roszczeń – będziemy przechowywać przez 3 lata od zakończenia rekrutacji lub dłużej jeśli wynika to z przepisów prawa.

Wymóg podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa (np. w zakresie określonym przez Kodeks pracy) jest obowiązkowe. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym współpracownikom oraz usługodawcom (np. podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę IT), dostawcom usług specjalistycznych (np. usług księgowych, doradztwa podatkowego). W takim wypadku zobowiązujemy te podmioty do zachowania Twoich danych osobowych w poufności oraz do ich ochrony. Jeśli wymaga tego prawo, możemy również udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, właściwym organom lub sądom w trybie i w zakresie określonym przez przepisy obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa
Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz wycofać zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (naszego lub strony trzeciej). Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Jeśli zgłosisz sprzeciw, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz także prawo do:
· dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
· sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
· ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
· przeniesienia danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody lub niezbędnych do zawarcia albo realizacji umowy);
· usunięcia danych osobowych;
· wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

O 3DOTS LAW ZABŁOCKA JAGIELSKA WĄŻ SP.K.

Firma 3DOTS powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów z branży nowych technologii, skupiając prawników i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze sektora finansowego, nowych technologii i projektów regulacyjnych.
Posiadamy unikalną wiedzę nabytą podczas pracy z krajowymi i międzynarodowymi projektami, w których nasi eksperci mieli okazję doradzać klientom – firmom wykorzystującym i rozwijającym blockchain jako bazę danych, wdrażającym krypto-gospodarkę czy uruchamiającym narzędzia łączące różne innowacyjne rozwiązania, niesklasyfikowane wprost w ramach prawnie rozpoznawanych modeli biznesowych.
Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dobierając te kompetencje zespołu, które najlepiej adresują zagadnienia i potrzeby klienta. Do dyspozycji oddajemy osoby z doświadczeniem we wdrażaniu pierwszych programów lojalnościowych opartych na krypto-gospodarce, znakowaniu towarów i procesów w oparciu o blockchain, narzędziach wykorzystujących smart kontrakty i rozwiązaniach paperless, platformach tokenizacyjnych (w tym NFT) oraz rozwiązaniach DeFi. Pomagamy nie tylko w kwestiach prawnych – wspieramy również tworzenie międzynarodowych struktur, które najlepiej odpowiadają biznesplanowi klienta. Każdy projekt zabezpieczamy pod względem prawnym, regulacyjnym i podatkowym.