To ogłoszenie wygasło. Przestanie się ono wyświetlać za 30 dni.
Wróć do wyszukiwania aktualnych ogłoszeń klikając tutaj.

Trwa rekrutacja do naszego Programu Praktyk Letnich 2024

Jeśli posiadasz zdolność analizowania problemów i wyciągania wniosków, a praca w języku angielskim nie sprawia Ci trudności, zapraszamy do naszego zespołu!

Praktyki odbywają się w systemie hybrydowym, w biurze warszawskim i łódzkim i są skierowane do studentów IV i V roku oraz absolwentów wydziałów prawa, a w przypadku naszego zespołu prawa podatkowego – także do studentów i absolwentów wydziałów ekonomicznych.

Co oferujemy?

 • miesięczny płatny staż z możliwością przedłużenia w indywidulanych przypadkach
 • zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym
 • udział w ciekawych projektach
 • udział w zdalnych szkoleniach lokalnych i globalnych
 • opiekę mentora
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy
 • możliwość nawiązania współpracy po zakończeniu praktyk

Praktyki możesz odbywać w jednym z poniższych zespołów:

 • prawo konkurencji
 • rozstrzyganie sporów i arbitraż
 • prawo pracy
 • infrastruktura i energetyka
 • bankowość i finanse
 • rynki kapitałowe
 • ochrona zdrowia i prawo farmaceutyczne
 • własność intelektualna i nowoczesne technologie
 • fuzje i przejęcia
 • fundusze private equity
 • międzynarodowe prawo handlowe
 • nieruchomości
 • prawo podatkowe
 • restrukturyzacja i upadłość

Wyślij swoje CV w języku angielskim. W formularzu aplikacyjnym zaznacz informację, w którym zespole chciałbyś odbywać staż.

Zgłoszenia do Programu Praktyk Letnich przyjmujemy do 30 kwietnia.

Zapraszamy!

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

——————————————————————————————

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów:

Informujemy Państwa że wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy  Sp. k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa („Kancelaria”), zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w  celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym będzie Kancelaria. Podanie informacji takich jak: (i) imię i nazwisko; (ii) dane kontaktowe; (iii) przebieg wykształcenia; (iv) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Państwa kandydatury na wybrane stanowisko pracy.

 

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji pracowników, na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt (a) lub (b) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy.

 

Przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w Kodeksie Pracy. W przypadku innych danych w zakresie przez Państwa wskazanym (np. zainteresowania, wizerunek), prosimy o umieszczenie oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym ponad zakres przewidziany przez przepisy prawa pracy a dodatkowo zawarte w przesłanych przez mnie dokumentach. Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdej chwili a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem ”.

 

Jeżeli nie chcą Państwo aby Kancelaria przetwarzała dodatkowe Państwa dane (np. zainteresowania, wizerunek), prosimy o nie umieszczanie ich w swoim CV i innych dokumentach rekrutacyjnych (np. list motywacyjny). Państwa dane będą przechowywane do końca procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, a gdy wyrażą Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty udzielenia zgody.

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię prosimy

o umieszczenie w CV lub liście motywacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię w okresie najbliższych 12 miesięcy, np: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Baker McKenzie Krzyżowski i  Wspólnicy Sp. k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od daty zgody. Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdej chwili a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem ”.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected], co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Danych osobowych przez Kancelarię.

 

W celu wykonania tych praw oraz w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z nami na adres email: [email protected]