Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

  • Jesteś studentem prawa III- IV roku;
  • Znasz bardzo dobrze język angielski (C1);
  • Znasz język niemiecki;
  • Cechuje Cię wysoka kultura osobista, koleżeński stosunek do współpracowników, otwartość, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Co będzie należało do Twojego zakresu obowiązków:

  • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji;
  • Przygotowywanie pozwów do sądów i projektów pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów, analiz prawnych;
  • Kontakty z biurami podawczymi w sądach, kancelariami komorników sądowych, urzędami.

Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia;
  • Przyjazną atmosferę pracy z jasno określonymi zadaniami, w zorganizowanym zespole profesjonalistów;
  • Ciekawe zadania, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Odkrywaj. Ucz się. Inspiruj. Każda przygoda musi mieć swój początek!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: [email protected]

 

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wykraczających poza zakres wskazany w art. 22(1) § 1 i 2 k.p.

Jeżeli chcesz, aby Twoja aplikacja była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach zamieść w CV odpowiednią zgodę.
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Administratorem Twoich danych osobowych jest PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień SKA. z siedzibą w Warszawie („Administrator”). Administrator przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny w zw. z art. 221 § 1 i 3 k.p., podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Twoja zgoda w zakresie, w jakim jej udzieliłaś/eś.
Aby zapoznać się z pełną informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach (w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych) możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected].

O PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler jest wiodącą i największą w Polsce oraz CEE firmą prawniczą HR, jak również częścią największej na świecie praktyki prawa pracy Littler. W Polsce działa w 6 biurach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. PCS | Littler wspiera przedsiębiorców we wszystkich kwestiach prawa HR dot. zatrudnienia i zwolnień, związków zawodowych, sądowych, global mobility&immigration, wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych i innych. Założycielami PCS | Littler jest czworo ekspertów: Sławomir Paruch, radca prawny; Łukasz Chruściel, radca prawny; Karolina Schiffter, adwokat oraz Robert Stępień, radca prawny. Kancelaria jest kontynuatorem praktyki zawodowej jej założycieli. Zespół PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler tworzy obecnie grono ponad 130 doświadczonych prawników, konsultantów oraz wsparcia administracyjnego.