Zakres obowiązków:

·        organizacja pracy sekretariatu i Kancelarii,

·        pomoc prawnikom Kancelarii w bieżących sprawach,

·        koordynacja obiegów dokumentów,

·        redagowanie wstępnych projektów pism i prowadzenie właściwych rejestrów,

·        zaopatrywanie biura w materiały biurowe,

·        kontakt z urzędami i sądami.

 

Wymagania:

·        posiadanie statusu studenta I-IV roku studiów na kierunku prawo,

·        dobra organizacja czasu pracy,

·        bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w tym MS Outlook),

·        umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·        komunikatywność, zaangażowanie oraz chęć do nauki.

 

 

 

Doświadczenie zawodowe w Kancelarii nie jest warunkiem koniecznym. Ważniejsza jest dla nas sumienność, rzetelność, dokładność i pracowitość oraz zdolność szybkiego uczenia się.

Prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: [email protected]