IDEALNY KANDYDAT / KANDYDATKA

Związek Artystów Wykonawców STOART poszukuje Studenta lub Studentki III-V roku prawa na polskiej uczelni. Idealny profil kandydata to student znający bardzo dobrze j. angielski (min. C1) w mowie i w piśmie, z dobrymi wynikami w nauce, gotowy do nauki i pracy pod okiem profesjonalistów, otwarty, lubiący współpracę w młodym, dynamicznym zespole prawnym. Mile widziana znajomość języka włoskiego lub francuskiego.

CEL / PROGRAM STAŻU

Celem programu stażowego jest zapoznawanie osób kontynuujących naukę prawa z zagadnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz rzeczywistością działania STOART.

Jesteśmy największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chronimy prawa ponad 700 000 artystów polskich i zagranicznych. Zakres naszego działania obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz pobór, podział i wypłatę wynagrodzeń dla artystów wykonawców. Istotnym segmentem działania STOART jest uczestnictwo w systemie międzynarodowej ochrony i zarządzania prawami do artystycznych wykonań.

Oferujemy naukę w Departamencie Prawnym pod okiem profesjonalistów, rozwój i zdobywanie doświadczenia, poznanie kultury pracy prawnika świadczącego usługi w zakresie prawa autorskiego oraz ładu korporacyjnego.

Nasi Stażyści zostaną objęci programem mentoringowym. Dodatkowo, oferujemy program szkoleń prowadzonych przez prawników i pracowników STOART. Najlepsi stażyści mają szansę dołączyć do grona młodych prawników i rozwijać się pod naszymi skrzydłami.

ZADANIA STAŻYSTY

●      Przygotowywanie projektów uchwał, poszczególnych postanowień umów i porozumień,

●      Wyszukiwanie i analiza stanu prawnego; bieżące monitorowanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz zmian w prawie europejskim,

●      Przegląd orzecznictwa i literatury w związku z wykonywaniem zleceń; bieżące śledzenie nowości wydawniczych,

●      Wizyty w sądach i urzędach administracji publicznej w zakresie działalności STOART,

●      Wsparcie bieżącej pracy Departamentu Prawnego.

MIEJSCE PRACY

Praca stacjonarna w biurze STOART w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, blisko metra Nowy Świat – Uniwersytet.

OKRES STAŻU

3 miesiące

WYNAGRODZENIE

4250 zł / msc

INFORMACJE DLA KANDYDATA

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. polskim i angielskim na adres mailowy: [email protected] z tytułem maila „STAŻ”.

O Związek Artystów Wykonawców STOART

Jesteśmy największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chronimy prawa ponad 700 000 artystów polskich i zagranicznych.