Praktyki studenckie, dają możliwość młodym adeptom nauk prawniczych zdobycia pierwszego doświadczenia w wymarzonej profesji. Dzięki nim, student zyskuje unikalną wiedzę, która nie stanowi przedmiotu wykładów, ćwiczeń, warsztatów, czy seminariów. Praca w kancelarii prawnej, pozwala nabyć umiejętności niezbędne do właściwego i skutecznego wykonywania przyszłych, codziennych i nieodzownych zawodowych obowiązków.

Ogłoszenia na portalu zapewniają szansę znalezienia ofert praktyk u renomowanego pracodawcy branżowego. Dzięki mediom społecznościowym oraz sprofilowanej grupy odbiorców portal stanowi największą platformę dla studentów i absolwentów prawa poszukujących aktualnie pracy. Jednak, na co studenci zwracają najczęściej uwagę przy przeglądaniu ofert, których jest tak wiele? Dlaczego praktyki bezpłatne nie są atrakcyjne i nie cieszą się już zainteresowaniem? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w tym wpisie. 

Wybór ogłoszenia na którą wpływa aplikacja determinuje wiele czynników, najważniejszą kwestię niewątpliwie stanowi wynagrodzenie za świadczoną w ramach praktyk pracę. Buduje ono, w oczach osób zainteresowanych ogłoszeniem wizerunek rzetelnego, wartego uwagi pracodawcy, który w sposób poważny i z szacunkiem traktuje swoich pracowników. Zapewnienie wynagrodzenia, umożliwia pozyskanie większej liczby aplikacji na zamieszczoną ofertę, a także znalezienie osób zdeterminowanych, pracowitych i rzetelnych przy wykonywaniu zleconych zadań.  

Młodzi prawnicy, zwracają nie mniejszą uwagę na kwestie związane z zapewnieniem elastycznych godzin pracy, które dają szansę połączenia zajęć na studiach, z odbywaniem praktyk w kancelarii. Kluczowa dla nich pozostaje wielkość projektów w które są zaangażowani, ponieważ to one stwarzają szansę zbudowania kompetencji w wykonywaniu zawodu, umiejętności organizacji pracy, ustalania priorytetów oraz samodyscypliny.

Nie bez znaczenia pozostaje atmosfera w miejscu odbywania praktyki. Każdy z nas, potrzebuje czasu aby przyzwyczaić się do pracy w nowym miejscu i w nowych okolicznościach. Pozytywne relacje pomiędzy pracownikami bez wątpienia budują wzajemne zaufanie, które to przekłada się na jakość wykonywanych zadań, a także pozwala zapobiegać problemom w komunikacji pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami zespołu. 

W kolejnych wpisach pochylimy się szczegółowo nad opisanymi wyżej kwestiami, stay tuned!

Dla Praktykodawcy