Rozpoczęcie drogi zawodowej stanowi dla każdego młodego człowieka duże wyzwanie. Nie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do osób, które wiążą swoją przyszłość z karierą w branży prawniczej. Nie sposób zostać sprawnym prawnikiem–praktykiem, bez aktywnego wdrażania się do zawodu który zamierza się wykonywać. To znajomość tajników branży i jej specyfiki powoduje, że wskazany kandydat jest atrakcyjny na wymagającym rynku pracy.

 

Z badania „Studenci Prawa w Polsce” z 2020 roku przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wynika, że dla młodych adeptów kierunków prawniczych istotne pozostaje zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych kwalifikacji już na etapie studiów. Większość ankietowanych planuje po studiach karierę bezpośrednio związaną z wykonywaniem zawodów prawniczych, a 2/3 z nich chce podejść do egzaminu na aplikacje. Wśród najpopularniejszych aplikacji pozostają: radcowska (49%), adwokacka (46%), prokuratorska (27%) oraz sędziowska (25%). Po raz kolejny najwięcej osób chce w przyszłości wykonywać zawód radcy prawnego (49%).

 

W dziale dotyczącym środowiska pracy, studenci (ankietowani) zostali poproszeni m.in. o wskazanie maksymalnie 3 najważniejszych dla nich czynników, którymi kierują się przy wyborze praktyk. Na pierwszym miejscu studenci wskazali, elastyczność grafiku i możliwość jego pogodzenia z zajęciami na studiach. Jest to istotny czynnik dla 58% ankietowanych. Drugim istotnym problem dla młodych adeptów prawa pozostaje kwestia odpłatności wykonywanej pracy. Ponad 63% spośród studentów, posiadających pierwsze doświadczenie zawodowe, nie otrzymało wynagrodzenia lub wskazywało, że pozostawało ono niższe niż minimalna stawka wynikająca z obowiązujących przepisów prawa. Wskazana okoliczność (odpłatność praktyk i wysokość wynagrodzenia) pozostaje istotna dla 45% ankietowanych. Ex equo, studenci zwracali uwagę na charakter wykonywanej pracy – zakres merytoryczny powierzanych zadań.

 

Odpowiedzi udzielane przez studentów na te pytania mogą podkreślać fakt, że obecne pokolenie wchodzące na rynek pracy, podejmując działalność zawodową, rozumie jak istotny jest dla nich tzw. work life balance i bardzo często, posiadają już wiedzę czego oczekują od swojego pracodawcy, a także pozostają wysoce świadome co do kształtowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

 

Opracowano na podstawie: Badanie „Studenci Prawa w Polsce” ELSA Poland, 2021.

Dla Praktykodawcy