Jak dzięki badaniu doświadczeń rekrutacyjnych przyjąć perspektywę kandydatów, żeby udoskonalić proces rekrutacji i sprawdzić, czy patrzymy w jednym kierunku.

Kluczowe elementy rekrutacji

Proces rekrutacji jest procesem znanym większości firm na świecie, bez względu na ich wielkość, usytuowanie geograficzne czy profil działalności. Każdy z nas zapytany o etapy rekrutacji, z łatwością wskaże:

  1.  poinformowanie o poszukiwaniu kandydata np.: za pomocą ogłoszenia,
  2.  selekcja nadesłanych aplikacji,
  3.  spotkanie (bez względu na kanał),
  4.  złożenie oferty lub podziękowanie za udział w rekrutacji.

Jednak proces nie byłby kompletny bez ostatniego równie ważnego elementu – zbierania informacji zwrotnej od kandydatów. W 2017 roku eRecruiter oraz Great Digital przeprowadzili badanie, którego wyniki wskazują na to, że tylko 19% firm pyta aplikujących o opinie po zakończonym procesie, co trzeci pracodawca nie widzi potrzeby badania doświadczeń kandydatów tzw. candidate experience, a co czwarty nie miał na to czasu i/lub funduszy (pełny raport jest dostępny pod linkiem  Raport Candidate Experience 2017 – Kandydat bardziej zaangażowany niż pracodawca? (erecruiter.pl). Kolejnym powodem do zaniechania takich badań może być obawa przed…samą informacją zwrotną udzieloną przez kandydatów. W CMS sprawdziliśmy, jak aplikujący do Programu Praktyk Letnich oceniają poszczególne etapu procesu oraz czy byliby gotowi polecić udział w rekrutacji do CMS swoim znajomym.

Powiedz nam, jak podobał się Tobie nasz proces rekrutacji, czyli dlaczego opinia kandydatów jest tak istotna

W ubiegłym roku już po raz XII zaprosiliśmy kandydatów do aplikowania do Programu Praktyk Letnich CMS. Wydawać by się mogło, że po tak długim doświadczeniu w rekrutacji praktykantów doskonale wiemy, jak przeprowadzić kolejny proces – jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy. Mamy wiedzę, jak przygotować się do XIII edycji Programu Praktyk, w dużej mierze dlatego, że zapytaliśmy naszych kandydatów o spełnienie ich oczekiwań i ogólne wrażenia  w odniesieniu do rekrutacji do poprzedniej edycji. Nie sposób przecenić korzyści płynących z przeprowadzania badań candidate experience. Otrzymaliśmy szereg bezcennych informacji, które nie tylko pozwalają na pełniejsze zrozumienie perspektywy aplikujących, ale co za tym idzie nieustające udoskonalanie procesu rekrutacji. CMS jest pracodawcą, dla którego liczy się zdanie nie tylko przyszłych współpracowników, ale wszystkich uczestników rekrutacji, co jest ważnym elementem zarówno naszej kultury organizacyjnej, jak i strategii związanej z marką pracodawcy.

Kilka słów o wynikach

Strach przed oceną może skutecznie wstrzymać nasze działania. W CMS wierzymy, że informacja zwrotna to prezent, i staramy się czerpać z niej jak najwięcej, dlatego nie obawiamy się podzielić na zewnątrz wynikami naszej ankiety. Istotnym elementem wszystkich tego typu badań jest zapewnienie respondentom anonimowości, dlatego zrezygnowaliśmy z pytań o płeć czy rok studiów. Natomiast byliśmy zainteresowani spostrzeżeniami z poszczególnych etapów procesu. Wszyscy kandydaci stwierdzili zgodnie, że każdy z etapów rekrutacji był dla nich doświadczeniem rozwojowym. W spotkaniach online (drugi etap procesu) brały udział dwie osoby, tzw. rekruterzy – przedstawiciele zespołów: HR oraz prawnego. Aplikujący docenili przygotowanie rekruterów (ocena 5.35 na 6-cio punktowej skali), jak również ich wyczerpujące odpowiedzi na zadane w trakcie rozmowy pytania (ocena 5.40/6). 77% kandydatów jest bardzo zadowolonych z całego doświadczenia rekrutacyjnego, a 84% z nich byłoby skłonnych polecić aplikowanie do CMS swoim znajomym (ocena 5.20/6). To oczywiście tylko część sprawdzanych obszarów. Poza pytaniami zamkniętymi zadaliśmy też szereg pytań jakościowych, które są dla nas kopalnią wiedzy – nie ma dwóch takich samych stwierdzeń. Oczywiście możemy je skategoryzować w pewne grupy, natomiast staramy się uchwycić indywidualne postawy i odczucia.

Czy jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników? Proces doskonały nie istnieje, a z pewnością nie jest wieczny, niemniej jednak dzięki wprowadzanym zmianom możemy zbliżyć się do doskonałości. W tym miejscu odpowiedni będzie cytat z tzw. hipotezy czerwonej królowej, która miała swoje podwaliny w genetyce: „by utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił”.  Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzają nas kandydaci, widzimy, gdzie są obszary, nad którymi możemy pracować i zdajemy sobie sprawę, jak duży potencjał rozwojowy ma nasza organizacja. Musimy być świadomi zachodzącej zmiany, kompetencje podobnie jak uwarunkowania rynkowe, podlegają pewnej dynamice, a co za tym idzie transformacji np.: wyszukiwanie informacji na przestrzeni, chociażby 10 lat wygląda zupełnie inaczej. Staramy się wykorzystać te zmiany i uwarunkowania jako szanse rozwojowe, a naszym pracownikom zapewnić jak najlepsze miejsce do wspierania ich talentów i pasji. Nowa siedziba CMS (Varso Tower) będzie nie tylko nowoczesnym biurem, ale przede wszystkim kreatywnym miejscem do rozwoju kompetencji teraźniejszości i przyszłości. Z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że w przyszłości prawnicy będą musieli posiadać szeroką wiedzę, łączącą zarówno prawo, jak i biznes oraz nowoczesne technologie, nie zapominając o specyfice sektorów, w których się specjalizują lub będą specjalizować oraz oczywiście kompetencjach interpersonalnych.

Z roku na rok liczba aplikacji na nasze praktyki rośnie. Uważamy, że to zasługa naszej kultury organizacyjnej, która pokazuje, jak istotna jest atmosfera w pracy oraz skoncentrowanie i bazowanie na feedbacku – oraz że kancelaria nie musi być nierozwiniętym technologicznie miejscem, gdzie jest się pozostawionym samemu sobie – w CMS każdy praktykant ma swojego Mentora. Część kandydatów porównała nad do „Wielkiej Czwórki” – to oczywiście duże wyróżnienie, natomiast w planowaniu przyszłych działań chcemy być punktem odniesienia dla samych siebie.

The sky is not the limit, it is just the view – przyjęcie perspektywy kandydatów

The sky is not the limit, it is just the view, to hasło przewodnie XII edycji Programu Praktyk Letnich CMS, ale też wyrażenie, które pokazuje nasz sposób myślenia – staramy się poszerzać swoją perspektywę i nie zawężać się do standardowych działań. Po tylu latach doświadczenia nietrudno o wejście w rutynę – w CMS zdajemy sobie sprawę, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. W związku z tym, co roku dostosowujemy proces do aktualnych oczekiwań kandydatów oraz trendów rynkowych. W ramach naszych działań pokazujemy, że jesteśmy firmą, która korzysta z nowoczesnych technologii – w ubiegłym roku do procesu rekrutacji włączyliśmy grywalizację.

CMS to też miejsce, w którym podkreślamy, że poza znajomością prawa równie istotne są kompetencje interpersonalne – od 2 lat w procesie rekrutacji wykorzystujemy m.in. analizę SWOT, wcześniej były to również assessment center. Adepci prawa, czyli prawnik/prawniczka przyszłości już na początku swojej drogi zawodowej muszą zdawać sobie sprawę z istotności tych kompetencji w codziennej pracy.

Nie ukrywamy również, że chcemy, aby przeprowadzone przez nas działania były korzyścią dla całego rynku prawniczego. Zależy nam na zwiększeniu świadomości jak istotną rolę w codziennej pracy pełnią tzw. kompetencje miękkie. Indywidualne raporty otrzymane po grze, w którą grali nasi kandydaci w czasie procesu rekrutacyjnego (grywalizacja), będą wartością dodaną nie tylko dla naszych praktykantów. Mamy nadzieję, że ten artykuł zainspiruje inne firmy, które do tej pory nie miały takiej szansy, do cieplejszego spojrzenia na badanie doświadczeń rekrutacyjnych kandydatów. W CMS widzimy duży potencjał, jaki niesie za sobą usystematyzowana informacja zwrotna od kandydatów, dlatego też wykorzystaliśmy to podejście również w pozostałych procesach rekrutacyjnych.

Dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy zechcieli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, za wskazanie nam naszych mocnych stron i obszarów do rozwoju, a przede wszystkim za potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek, jest tym, w którym chcą zmierzać przyszli adepci prawa, a nasze perspektywy nie rozmijają się.

Autor: Joanna Krasuska-Brauła: HR Advisor / HR Projects Manager

Dla Praktykanta