Future is coming. Let’s create it together!

Rozpoczynamy kolejną edycję Programu Letnich Praktyk CMS !
Zapraszamy studentów od III roku studiów oraz absolwentów studiów prawniczych, otwartych na nowe wyzwania, ciekawych pracy w międzynarodowej kancelarii, biegle władających językiem angielskim.

Twój zakres obowiązków:
– wsparcie starszych prawników w całym spektrum usług świadczonych klientom kancelarii w języku polskim i angielskim;
– wyszukiwanie i weryfikowanie informacji;
– udział w badaniach prawnych typu due diligence;
– sporządzanie projektów dokumentów, wniosków, pism i opinii prawnych;
– kontakt z organami administracyjnymi i sądami.

To oferujemy:
– płatne, dwumiesięczne praktyki w okresie lipiec-sierpień oraz wrzesień-październik;
– współpracę z profesjonalistami przy prestiżowych projektach w renomowanej kancelarii;
– możliwość zderzenia wiedzy teoretycznej z praktyką;
– dostęp do wiedzy i kontakt z ekspertami z zakresu różnych dziedzin prawa;
– opiekę mentora;
– pakiet szkoleń;
– możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kompetencji;
– dla najlepszych absolwentów Programu Praktyk Letnich CMS możliwość udziału w 12-miesięcznym rotacyjnym programie stażowym, który zakłada odbycie w tym czasie 3-miesięcznych praktyk w 4 różnych zespołach.

Rekrutacja podzielona jest na 3 etapy:
1) Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.interankiety.pl/a/ProgramPraktykLetnichCMS
Czas na jego wypełnienie to jedna godzina.
*Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza, przygotuj CV w języku polskim.
2) Test rekrutacyjny obejmujący wiedzę prawniczą oraz sprawdzający znajomość języka angielskiego, w jednym z czterech dostępnych terminów:

9 marca (sobota) – godzina 12:00
11 marca (poniedziałek) – godzina 19:00
21 marca (czwartek) – godzina 19:00
26 marca (wtorek) – godzina 19:00
6 kwietnia (sobota) – godzina 12:00
16 kwietnia (wtorek) – godzina 19:00

19 kwietnia (piątek) – godzina 19:00

3) Assessment Centre, sprawdzający umiejętności miękkie.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 18 kwietnia 2024 r.

Zobacz, jak wygląda prawo nowego wymiaru z CMS!
Do zobaczenia!

CMS Został wskazany przez uczestników Badania „Studenci Prawa w Polsce”, organizowanego przez ELSA Poland, jako Najbardziej Pożądany Pracodawca wśród kancelarii prawniczych w 2022 i 2023 roku.

O CMS

CMS jest jedną z dwóch największych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce. Nasz zespół ponad 210 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Pracujemy zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 77 biur CMS zlokalizowanych w ponad 40 krajach na całym świecie, dzięki czemu nasi klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości ekspertyzę prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala nam zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.