Praktyki studenckie, dają możliwość młodym adeptom nauk prawniczych zdobycia pierwszego doświadczenia w wymarzonej profesji. Dzięki nim, student zyskuje unikalną wiedzę, która nie stanowi przedmiotu wykładów, ćwiczeń, warsztatów, czy seminariów. Praca w kancelarii prawnej, pozwala nabyć umiejętności niezbędne do właściwego i skutecznego wykonywania przyszłych, codziennych i nieodzownych zawodowych obowiązków. Ogłoszenia na portalu zapewniają szansę znalezienia ofert

Czytaj dalej...